4. korak: PRIPRAVNIŠTVA ZA JEZIKOSLOVCE

V četrtem koraku se bomo posvetili zgolj pripravništvom za jezikoslovce, ki so lahko eden od korakov na poti do zaposlitve v institucijah EU.

Delo tolmača ali prevajalca v eni od institucij EU je lahko za marsikoga zelo privlačno − tako zaradi ponujenih visokih plač že na začetni ravni, kot tudi zaradi uravnoteženega razmerja med delom in prostim časom.

Institucije EU obravnavajo tolmačenje in prevajalstvo kot dva posamezna poklica: tolmači se ukvarjajo le z ustnim prevodom, medtem ko prevajalci prevajajo le pisana besedila.

Delo tolmača je zahtevno, zato mora dober tolmač: biti seznanjen s trenutnim dogajanjem, znati učinkovito komunicirati in se hitro odzivati na spreminjajoče se okoliščine, ter se odlično znajti v stresnih situacijah. Prav tako mora izpolnjevati sledeče pogoje:

*jezik

* jezik (vir: Pixabay)

  • odlično znanje maternega jezika,
  • dobro znanje najmanj dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije, od katerih mora biti eden angleščina, francoščina ali nemščina,
  • diploma iz kateregakoli področja,
  • magisterij iz konferenčnega tolmačenja ali najmanj eno leto ustreznih delovnih izkušenj na področju konferenčnega tolmačenja.

Če še nimate izkušenj na področju konferenčnega tolmačenja, je mogoče vredno razmisliti o študijskem programu EMCI (European Masters in Conference Interpreting). Trenutno se študijski program izvaja na dvanajstih evropskih univerzah (med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani) v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.

Če se bolj zanimate za kariero prevajalca, morate izpolnjevati prve tri pogoje − tako kot tolmači. Na izbiro imate študijski program EMT (European Masters in Translation), ki je pripravljen po profilu kompetenc prevajalca, ki je bil sestavljen s strani evropskih strokovnjakov. Univerza v Ljubljani je med univerzami s pridobljeno značko kakovosti EMT.

Spodaj navajamo institucije EU, kjer lahko opravljate pripravništvo za tolmača ali prevajalca. Za opravljanje prakse tolmača ali prevajalca morate izpolnjevati že prej navedene pogoje.

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Pripravništvo na Sodišču Evropske unije za začetnike konferenčnega tolmačenja z diplomo iz konferenčnega tolmačenja

Pripravništvo na Evropski centralni banki

Pripravništvo na Evropski komisiji

Pripravništvo na Evropskem računskem sodišču

Vir: https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_sl