5. korak: PRIPRAVNIŠTVA V EVROPSKIH AGENCIJAH

Ste vedeli, da v institucijah EU dela več kot 40.000 tisoč zaposlenih, ki prihajajo iz vseh držav članic EU? Med njimi zagotovo niso le poslanci in diplomati.

Če ste že kdaj razmišljali o delu v tujini, vas ni strah izzivov in odgovornosti in bi z veseljem delali v mednarodnem okolju, je morda ravno delo v institucijah, agencijah, uradih ali organih EU prava izbira za vas.

PRIPRAVNIŠTVA V AGENCIJAH EU

V petem koraku novičk prinašamo nekaj osnovnih informacij o agencijah Evropske unije in usposabljanjih znotraj njih.

Agencije Evropske unije z izvajanjem zelo podrobnih tehničnih, znanstvenih, usklajevalnih, raziskovalnih ali organizacijskih nalog zagotavljajo podporo delovanju EU na posameznem področju. Agencije, okoli 40 jih je, imajo svoj sedež v različnih državah članicah, in prav tako kot institucije EU nudijo plačana pripravništva. Če so pripravništva v okviru institucij po navadi nekoliko bolj naklonjena družboslovno in humanistično profiliranim posameznikom, bodo v okviru pripravništva v agencijah svojo priložnost večkrat dobili tudi naravoslovci.

Ena izmed agencij – Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) ima sedež prav v Ljubljani. Njihov kadrovik Goran Vaskrsić mladim iskalcem zaposlitve svetuje, naj redno pregledujejo njihovo spletno stran, saj na njej najdejo tako informacije o aktualnih pripravništvih in zaposlitvenih priložnostih kot tudi natančno opredeljene pogoje razpisa in informacije o načinu prijave. Če se sprašujete, v kakšni obliki napisati CV, kadrovik, s katerim smo se pogovarjali, prisega na Europass življenjepis, opozoril pa je tudi na jezikovne preizkuse, s katerimi preverijo kandidatovo znanje uradnih jezikov Evropske unije.

!!! Agencija ACER namreč prav v tem trenutku išče pripravnike za delo v enem izmed njenih štirih oddelkov: električna energija, plin, spremljanje trga in uprava) ali uradu direktorja (komunikacije in tisk). Natančneje o tem, kašna so pripravniška delovna mesta, ki jih ponujajo preberite – TUKAJ.

 


Julija, mlada posameznica, ki je zaposlena v ACER-ju, sporoča naslednje: “Če se želite zaposliti na specifičnem delovnem področju (npr. kemija, človekove pravice, energetika ipd.), poiščite agencijo, v kateri bi želeli delovati in se prijavite na razpise. Tako boste dobili dragocene izkušnje, kako uspešno prestati pisne teste in intervjuje, zbrali boste informacije o agenciji in imeli boste možnost spoznati svoje bodoče kolege.


Vabimo vas, da pregledate seznam obstoječih agencij ter glede na svoje študijsko področje oz. zanimanje spremljate aktualne razpise pripravništev, ki jih ponujajo.