Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

V institucijah Evropske unije je zaposlenih preko 40.000 državljanov vseh držav članic. Delo tako poteka v razgibanem okolju ljudi iz različnih držav in kultur.

Za zaposlovanje v institucijah Evropske unije je pristojen Evropski urad za izbor osebja (EPSO). Na njihovi spletni strani so objavljeni javni razpisi za delovna mesta v različnih institucijah, med drugimi tudi za zaposlitve pri Evropskem parlamentu.

 

Preden se lahko posameznik zaposli kot uradnik ali asistent v eni od institucij, mora opraviti izpit – tako imenovani concour. Gre za testiranje verbalnega, matematičenga in logičnega znanja, cilj izpita pa je pridobiti visoko usposobljene uradnike. Celoten postopek izbire poteka približno eno leto.

EPSO objavlja tudi prosta delovna mesta za pogodbene sodelavce, zaposlene za določen čas, nacionalne izvedence in raziskovalno osebje.

Tisti, ki vas zanima delo v institucijah EU, torej redno spremljajte stran EPSO, kjer so objavljeni vsi razpisi delovnih mest in testiranj za zaposlitev.