Izbor začasnih uslužbencev za skupino glavnega ekonomista v Generalnem direktoratu Evropske komisije za konkurenco – rok: 3.3.2017

Diploma in po njej še dve leti delovnih izkušenj? Svoje strokovno znanje pa si koval/a na področjih empirične mikroekonomije (strukturnim ekonometričnim modeliranjem, analiziranjem učinkov ukrepa ipd) ali pa teorije mikroekonomije ( vključno z industrijsko organizacijo, financami, korporativnimi financami, ekonomiko javnega sektorja). Imaš izkušnje s prepoznavanjem problemov ter oblikovanjem in izvajanjem rešitev? Evropska komisija pripravlja rezervni seznam s približno 12 kandidati za zapolnitev šestih delovnih mest v skupini glavnega ekonomista (CET) v Generalnem direktoratu za konkurenco, zadolženem za pripravo ekonomskih analiz in kvantitativnih dokazov pri izvajanju pravil konkurence. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 3.3.2017

http://bit.ly/EuropeanComission_DGCompetition