Ne zamudite pripravništev pri EVROPSKI KOMISJI, prijavite se do 31.1.2017

Brezhibno obvladuješ vsaj enega izmed uradnih jezikov Evropske unije? Imaš trdno znanje še dveh drugih evropskih jezikov? Sanjaš, da bi postal/a prevajalec/ka? Evropski parlament znova sprejema prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante ter prijave na prakso za usposabljanje za tiste, ki še študirajo. Praksa se opravlja v sekretariatu EP v Luksemburgu, ki skrbi za večjezičnost v EP ter dnevno zagotavlja prevajanje dokumentov v 24 uradnih jezikov EU. Rok za prijavo: 15.2.2017

► http://bit.ly/EP_traineeship


Povprečni pripravnik pri Evropski komisiji je star skoraj 27 let, govori 4 jezike in ima dve diplomi. Vsako leto svojo priložnost dobi 1300 pripravnikov, ki z delom začenjajo marca ali oktobra. Če si tudi ti nabral/a ogromno znanja o procesih in politikah EU ter potrebuješ priložnost, da ga pretočiš v vsakodnevne delovne aktivnosti, je morda pet mesečno pripravništvo pri EK prva stopnička, ki ti bo omogočila, da si zgradiš pot do uspešne kariere v mednarodnem okolju. Opravljaš ga lahko na sedežu EK v Bruslju, različnih izvršnih telesih in agencijah ali na predstavništvih EK v državah članicah. Pripravništvo je plačano: okoli 1120 € mesečno. Rok za prijavo: 31.1.2017

► http://bit.ly/EC_Stages


Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisuje pet mesečna pripravništva za univerzitetne diplomante. Nekatera pripravniška mesta so orientirana strokovno, druga politično: od različnih komisij na področju okolja, teritorialnega sodelovanja ali prometa, pa do oddelka za komuniciranje ali človeške vire, vse do dela v političnih skupinah COR. Preveri oddelke odbora regij, ki so na voljo in izberi priljubljenega! Pričetek: 16. september. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 31.3.2017

http://bit.ly/COR_Traineeships


Bi rada/a preživel/a nekaj mesecev v Dublinu? Prijavi se na enega izmed pripravništev, ki jih v letu 2017 razpisuje Eurofound in prispevaj k vzpostavitvi boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropi. Agencija bo v tem letu svoje zmogljivosti okrepila z naslednjimi pripravniškimi mesti: raziskovalno delo: delovno življenje (2 mesti), zaposlovanje (2 mesti), socialne politike – mladi (1 mesto), kakovost življenja – kakovost življenja (1 mesto), prihodnost proizvodnega dela (1 mesto); raziskovalno delo in diseminacija: instrument predpristopne pomoči – IPA (1 ali 2 delovni mesti); drugi oddelki: človeški viri (2 mesti), komuniciranje – splet (1 mesto), komuniciranje – dogodki (1 mesto) in urad za zvezo v Bruslju (1 mesto). Pripravništva so plačana (v 2016 znaša plačilo 1309 €) in trajajo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: 29.1.2017

http://bit.ly/EUROFOUND_Graduate_Traineeships


Če si opravil/a vsaj 4 semestre študija ali že imaš univerzitetno izobrazbo, se prijavi na prakso pri ‘varuhu financ EU’ in iz prve roke spoznaj, kako deluje Evropsko računsko sodišče. S pripravništvom lahko pričneš 1. maja v Luksemburgu, možne pa so prakse v različnih strokovnih službah: revizija, računovodstvo, pravna služba, upravna služba in človeški viri, komuniciranje in mednarodni odnosi ter prevajalski oddelek … Trajanje: od 3, 4 ali 5 mesecev. Rok za prijavo: 31.1.2017

http://bit.ly/ECAuditIntLux


Dobro veš, katera agencija Evropske unije ima sedež v Ljubljani? Če te zanimajo področja njenega dela, imaš univerzitetno diplomo vsaj triletnega študija in obvladaš angleški jezik (C2), potem se poteguj za pripravništvo pri njih. ACER, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, namreč išče nove moči za delo v enem izmed njenih štirih oddelkov: električna energija, plin, spremljanje trga in uprava) ali uradu direktorja (komunikacije in tisk). Pripravniki bodo prejemali mesečno štipendijo v višini 500 €, dobiš pa tudi ‘zastonj’ javni prevoz po Ljubljani. Trajanje od 1. marca do 31. avgusta, oziroma minimalno 3 mesece. Rok za prijavo: 22.1.2017

http://bit.ly/ACER_Trineeships


Z novim ‘traineeship programom’ v letu 2017 začenja tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Razpisuje širok spekter pripravništev za univerzitetne diplomante družboslovnih in predvsem naravoslovnih smeri. Povsem različno lahko izbiraš v skaldu s svojo izobrazbo. Med med tem, ko urad direktorja potrebuje pomoč pri korporativnem upravljanju in mednarodnih odnosih, urad glavnega znanstvenega raziskovalca vabi mlade k opravljanju raziskav na področju preprečevanja bolezni, mikrobiologije itd. Tu so še programi javnega zdravja s komuniciranjem ali pa ocenjevanjem stanja pripravljenosti v državah članicah in še mnogo mnogo več. Kraj: Stockholm. Plačilo: 1435,55 €/mesečno. Rok za prijavo: 31.1.2017

http://bit.ly/ECDC_TraineeshipProgramme


Imaš diplomo (VI/2) iz ekonomije, financ, statistike …? Morda še magisterij na enem izmed naštetih področij, iz političnih ved ali evropskih študij? Odlikuje te tudi napredno znanje angleškega jezika? Evropska centralna banka (ECB) išče pripravnike za delo v generalnem direktoratu za mednarodne in evropske odnose, ki pripravlja stališča o mednarodnih in evropskih zadevah (izključujoč makroekonomske politike evroobmočja) za ECB, Eurosistem in Evropski sistem centralnih bank. Tvoje močne prednosti bodo: poglobljeno poznavanje kvantitativne analize, uporabnega raziskovanja in aktivni interes do obravnavanih politik. Izkažeš se lahko tudi s poznavanjem mednarodne makroekonomije, monetarne ekonomije ali/in mednarodnih financ, ter mednarodnih baz, kot so Datastream, Bloomberg, Haver Analytics. Pripravništva trajajo tri mesece in jih je možno podaljšati do enega leta. Plačilo: 1050 € mesečno. Kraj: Frankfurt. Rok za prijavo: 25.1.2017

http://bit.ly/ECB_DG-I_Traineeships


Več o pripravništvih in pripravnikih v Evropski centralni banki si poglej tudi v njihovem pozivu za delo v oddelku za nadzor evropskega bančništva – za čas enega leta. V tem letu boš pridobil/a praktično znanje s področja bančnega nadzora, medtem ko boš del mednarodne ekipe, odgovorne za supervizijo nekaterih največjih bank v Evropi. Morda boš ocenjeval/a apetite bank po prevzemanju tveganj ali predeloval/a njihova notranja pravila poslovanja. V vsakem primeru boš deležen/a dodatnih usposabljanj o učinkovitem pisanju, medkulturni komunikaciji in evropskem bančnem nadzoru. Plačilo: 1050 € mesečno. Kraj: Frankfurt. Rok za prijavo: 31.1.2017

http://bit.ly/ECB_SSM_Traineeship


Ne toliko mednarodna politična ekonomija. Niti ne bančna regulacija. Tvoje področje so finance! Evropska centralna banka ima pripravništvo tudi zate: generalni direktorat za finance razpisuje pripravništva na področju finančnega računovodstva in finančnega poročanja za obdobje šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja do enega leta. Tudi tu je zahtevana minimalno univerzitetna izobrazba prve stopnje in idealno tudi nekaj izkušenj, ki so relevantne za področje. Plačilo: 1050 € mesečno. Kraj: Frankfurt. Rok za prijavo: 3.2.2017

http://bit.ly/ECB_DGfinance_Traineeships