Zavod Nefiks

NEFIKS

Zavod Nefiks – Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

Namen zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenih znanj in kompetenc. Zavod si bo prizadeval za čim širše izvajanje načrtnih učnih in poklicnih orientacij med mladimi in iz tega izhajajočih njihovih kariernih orientacij.

Cilj zavoda je vključevanje, prepoznavanje in upoštevanje mladinskega, ter prostovoljnega dela med drugim tudi v sistemih formalnega izobraževanja, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih štipendiranja in pri zaposlovanju. Zavod se bo zavzemal za priznavanje takšnega dela in tam pridobljenih znanj kot oblike obveznih praks pri izobraževanju, kot dokazila o pridobljenih potrebnih izkušenj ali kot okoliščino, ki prinaša prednosti pri javnih razpisih ali pri zaposlovanju.

Za dosego svojega namen in ciljev zavod izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc in spodbujanja podjetništva pri mladih.

Zavod Nefiks
naslov Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
email nefiks@nefiks.si
web www.nefiks.si / www.talentiran.si