OKTOBER 2016: usposabljanja in pripravništva v institucijah in agencijah EU, ZN in Svetu Evrope

adelaŽeliš delati z ljudmi iz vse Evrope, izboljšati svoje znanje tujih jezikov in si ob tem nabrati izkušnje za delo v mednarodnem okolju? Potem je pripravništvo v Evropskem parlamentu prava stvar zate. Parlament trenutno razpisuje t.i. pripravništva Roberta Schumana, za novinarje in univerzitetne diplomante raznoraznih smeri. Pripravništvi sta plačani in trajata 5 mesecev. Pričneta se v marcu 2017. Več si poglej v VIDEU! Rok za prijavo: 15.10.2016

http://bit.ly/EP_traineeship

 

Postaneš lahko tudi del največje prevajalske službe na svetu; z največ uradnimi jeziki, 552 jezikovnimi kombinacijami in 1300 prevajalci. Evropski parlament namreč trenutno sprejema tudi prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante in prijave na prakso za usposabljanje za tiste, ki še študirajo. Praksa se opravlja v Luksemburgu. Več o delu v Generalnem direktoratu za prevajanje, njegov direktor Valter Mavrič v VIDEU. Rok za prijavo: 15.11.2016

http://bit.ly/EP_traineeship

 

Medsebojno razumevanje je torej pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope zato deluje Evropski center za moderne jezike; vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Pripravništva ponuja na delovnih področjih: (1) organizacija dogodkov in srečanj, (2) komunikacija, dokumentacija in center za vire,(3) urejanje spletne strani Centra, (4) finance in splošna administracija. Pogoj je znanje vsaj francoskega in angleškega jezika in zaključen univerzitetni študij. Pripravništva trajajo 6 mesecev. Zanje je predvidena žepnina v višini 720 evrov. Kraj. Gradec. Rok za prijavo: 28.2.2017

http://bit.ly/ECML_traineeship

 

Če imaš univerzitetno izobrazbo ali si opravil vsaj 4 semestre študija, se prijavi na pripravništvo pri »varuhu financ EU« in pobližje spoznaj, kako Evropsko računsko sodišče nadzoruje porabo javnih sredstev, pripravlja poročila za snovalce politik in evropske državljane. Možna so pripravništva v različnih strokovnih službah (revizija, računovodski oddelek, pravna služba, upravna služba in človeški viri, komuniciranje in mednarodni odnosi, prevajalski oddelek …). Trajanje pripravništva: od 3 do 5 mesecev, s pričetkom februarja 2017. Kraj: Luksemburg. Rok za prijavo: 31.10.2016

http://bit.ly/ECAuditIntLux

 

Si velik zagovornik spoštovanja človekovih pravic? Ideale človeškega dostojanstva lahko zagovarjaš na mednarodni ravni. Urad visokega komisarja (OHCHR), ki usmerja prizadevanja OZN na področju človekovih pravic, namreč išče pripravnike različnih strok (mednarodno pravo, družbene vede, zgodovina ipd.), povezanih z njegovim delom. Pripravništva niso plačana. Zahtevano je znanje vsaj dveh uradnih jezikov ZN. Kraj:Ženeva. Rok za prijavo: 31.10.2016

http://bit.ly/OHCHR_Internship

Si univerzitetni diplomant prava? Si že dosegel napredno stopnjo usposabljanja ali raziskovanja na področju prava EU? Te odlikuje dobro znanje angleškega jezika? Morda pa govoriš še francosko (prednost)? Lahko se poteguješ za pripravništvo v uradu Evropskega varuha človekovih pravic v Bruslju ali Strasbourgu. Pričetek pripravništva: september 2017. Trajanje: 4 mesece, z možnostjo podaljšanja do 1 leta. Višina štipendije se določi individualno. Rok za prijavo: 30.4.2017

http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship

Študiraš ali pa si nedavno zaključil/a s študijem informatike, projektnega managamenta ali upravljanja z informacijskimi sistemi? Govoriš angleško in si nabral/a že nekaj izkušenj z IKT in IT tehnologijami? Agencija za evropski GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem), ki zagotavlja tudi obratovanje centra za varnost Galileo, namreč išče pripravnika v IKT oddelku, na svojem sedežu v Pragi. Pripravništvo je plačano (1000 eur/mesec) in traja 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: 20.10.2016

http://bit.ly/GNSS_Traineeship

 Te zanima vzpostavljanje enotnega trga bančnih produktov? Naloga Evropskega bančnega organa (EBA) je zagotavljanje učinkovitega in usklajenega nadzora in pravne ureditve in ohranjanje finančne stabilnosti. Na svojem sedežu v Londonu trenutno razpisuje plačana pripravništva v kar 7 različnih oddelkih (oddelek za konvergenco, za oceno tveganj, za analizo in koordinacijo politik, pravni oddelek, oddelek za varstvo potrošnikov, finančne inovacije in plačila itd.). Za večino pripravništev je zahtevan magisterij (VII), ponekod pa bo zadostovala tudi diploma iz financ, prava, bančništva, ekonomije ipd. Rok za prijavo: 30.10.2016

http://bit.ly/EBA_traineeships

Si že slišal/a za Center Sever-Jug? Uradno se imenuje Evropski center za globalno soodvisnost in solidarnost, deluje v Lizboni in je namenjen razvojnemu sodelovanju Evrope in njene soseščine. Pogosto je poimenovan ″okno v svet Sveta Evrope″, in ozavešča o človekovih pravicah in spodbuja politike solidarnosti. Univerzitetnim diplomantom nudi možnost neplačanega pripravništva, ki traja od 3 do 5 mescev. Rok za prijavo: 31.10.2016

http://bit.ly/North-South_COE_traineeship