Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

V institucijah Evropske unije je zaposlenih preko 40.000 državljanov vseh držav članic. Delo tako poteka v razgibanem okolju ljudi iz različnih držav in kultur. Za zaposlovanje v institucijah Evropske unije je pristojen Evropski urad...