PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Vsako leto Evropska komisija 1300 svežim diplomantom (najmanj prvostopenjski študij) ponudi možnost 5-mesečnega pripravništva. Tokrat izbira svež nabor pripravnikov, ki bodo po svoje prve praktične izkušnje prišli v oktobru 2018. Pripravniki so razporejeni po celotni Evropski komisiji. Vsebina nalog je v veliki meri odvisna od službe, ki ste ji dodeljeni. Lahko na primer delate na področju konkurenčnega prava, človeških virov, okoljske politike, na voljo so tudi mesta za prevajalce … Tipični vsakdanjik vključuje udeležbo in organiziranje sestankov, raziskovanje in zbiranje dokumentacije in informacij ter pomoč pri tekočih projektih. Pripravniki dobijo povračilo potnih stroškov in prejemajo mesečno plačilo v višini 1176,83 EUR. Tisti, ki jim uspe priti med  t.i. blue-book traineeje, so deležni dragocenih izkušenj v mednarodnem in večkulturnem okolju, ki ponavadi odločilno zaznamujejo njihovo nadaljnjo pot. Rok za prijavo: 31.12.2018 ob 12h

 http://bit.ly/EC_traineeships

 

Kot je nekoč dejal Umberto Eco: »Prevajanje je jezik Evrope«. Te zanima, kako deluje večjezičnost v Evropskem parlamentu? Postani del največje prevajalske službe na svetu: s 24 uradnimi jeziki EU, 552 jezikovnimi kombinacijami in kar 1300 prevajalci. Evropski parlament zbira prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante (plačilo: pribl. 1252,62 EUR na mesec) in prijave na prakso za usposabljanje za tiste, ki še študirajo (mesečno nadomestilo: pribl. 307,20 EUR). Delo se od enega do nekaj mescev opravlja na sedežu Evropskega parlamenta v Luxembourgu. Rok za prijavo: 15.2.2018

 http://bit.ly/EP_traineeship

 

Te navdušuje področje notranje revizije? Si zaključil_a najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija na podočju notranje revizije, IT revizije, računovodstva ali nadzorništva? Poznaš delovanje Eurosistema in enotni mehanizem nadzora? Evropska centralna banka (ECB) razpisuje pripravniško delovno mesto prav zate! Edinstven pripravniški program ti bo omogočil, da pod vodstvom izkušenih revizorjev eno leto spoznavaš funkcijo notranje revizije v Eurosistemu, sodeluješ v revizijskih misijah v različnih evropskih državah ter opravljaš naloge v nacionalnih centralnih bankah. Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob MajniRok za prijavo:6.2.2018

► http://bit.ly/ECB_European_internal_audit_traineeship

 

Evropska centralna banka (ECB) omogoča tudi pripravništvo v generalnem direktoratu za monetarno politikoOsnovni pogoji: (1) diploma ali višja stopnja izobrazbe iz ekonomije, financ, ekonometrije, matematike, statistike, podatkovne znanosti, družboslovja ipd.; (2) poznavanje statistične in ekonometrične programske opreme, kot so EViews, R, MATLAB ali Stata; (3) izkušnje z eno ali več naslednjimi vrstami podatkov: makroekonomski podatki, podatki o finančnem trgu, podatki na ravni podjetja, drugi mikro podatki ali veliki podatkovni nizi (“masovni podatki”); (4) napredno znanje angleškega jezika. Zaželenih pa je tudi nekaj drugih naprednejših znanj in uporabnih izkušenj.Trajanje: 3–12 mesecev Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob MajniRok za prijavo: 29.1.2018

► http://bit.ly/ECB_DG_Monatry_Policy_traineeship

 

Želiš prispevati k boljšim življenjskim in delovnim pogojem v Evropi? Prijavi se na enega od pripravništev, ki jih za 2018 razpisuje Eurofound. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev je agencija, ki se ukvarja z razvojem in raziskavami politik na področju sociale in delovnih razmerijV tem letu omogoča (1)pripravništva na področju raziskovanja v njenih oddelkih (delovno življenje, spremembe v zaposlovanju, socialne politike) in (2) pripravništva v podpornih službah (človeški viri in informiranje in komuniciranje). Trajanje: 6 mescev. Mesečno plačilo: 1410 EUR. Kraj: Dublin in BruseljRok za prijavo: 11.1.2018

 http://bit.ly/EUROFOUND_traineeships

 

Varuh financ EU – Evropsko računsko sodišče organizira delovno prakso na področjih, povezanih z delom Sodišča, ki se bo pričela v maju 2018, sicer pa vsako leto poteka v treh obdobjih. Delovna praksa se odobri za 3, 4 ali največ 5 mesecev. Lahko je plačana (1120 EUR mesečno) ali neplačana, odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Zanjo se lahko poteguješ, če imaš univerzitetno diplomo ali a si končal_a vsaj štiri semestre univerzitetnega študija na enem od področij, ki je v interesu Sodišča: revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo, arhiviranje ipd. Kraj: LuxembourgRok za prijavo: 31.1.2018

 http://bit.ly/ERS_vloga_za_prakso

 

Z novim pripravniškim programom za leto 2018 tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Stockholmu na Švedskem razpisuje širok spekter pripravništev za univerzitetne diplomante. Povsem različno lahko izbiraš v skladu s svojo usmeritvijo, nekaj mest se najde tudi za družboslovce. Program išče kandidate na naslednjih področjih: klinične nalezljive bolezni, mikrobiologija, javno zdravje, epidemiologija, statistika in / ali modeliranje nalezljivih bolezni, družbene vede, medicinska informatika, znanstveno obveščanje in / ali obveščanje o tveganjih ter druga sorodna področja. Drugi pogoji: zahtevano je dobro obvladovanje delovnega jezika ECDC, tj. angleščine, znanje drugih jezikov je prednost. Mesečno plačilo: 1477,13 EUR. Povrnejo ti tudi stroške za pot pred in po končanem pripravništvu. Rok za prijavo:31.1.2018

► http://bit.ly/ECDC_trineeships

 

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) si prizadeva za varno uporabo kemikalij. Uveljavlja pionirsko zakonodajo EU o kemikalijah, ki varuje zdravje ljudi in okolja ter spodbuja inovativnost in konkurenčnost v Evropi. Če zanima delo pri njih, se jim ne glede na to ali si že zaključila univerzitetni študij ali še študiraš, lahko pridružiš pri delu v sekretariatu v Helsinkih. Tvoje naloge bodo obsegale: organizacijsko, administrativno in komunikacijsko podporo in pomoč pri projektih v okviru njenih različnih forumov in mrež za podporo uporabnikom. Zahtevajo pa poznavanje zahtev zakonodaje EU o kemikalijah in biocidih (tj. uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) in uredbe o biocidnih proizvodih (BPR)). Plačilo: pripravniki pri ECHA prejemajo žepnino v vednosti 25% plače javnega uslužbenca na kariernem nivoju AD5. Trajanje: 6 mesecevRok za prijavo: 21.1.2018 ob 23h

► http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions                

 

Agencija za globalne satelitske navigacijske sisteme (GSA) s sedežem v Pragi na Češkem razpisuje pripravniško delovno mesto v oddelku za človeške vire (HR),namenjeno mladim diplomantom ali študentom, ki imajo ustrezno izobrazbo (upravljanje s človeškimi viri, management, javna uprava, evropske študije), s katero bodo kos svojim delovnim nalogam: pomoč pri zaposlovanju osebja, HR administraciji in razvoju kadrov. Odlično pisno in ustno zanje angleškega jezika je pogoj. Trajanje: 1. marec – 31. avgust 2018, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 6 mesecevPlačilo: 1000 EUR na mesec. Rok za prijavo: 15.1.2018

► http://bit.ly/GSA_traineeship

 

Še študiraš in bi si rad_a nabral_a prve delovne izkušnje delovne izkušnje na področju komuniciranja in organizacije dogodkov? In to znotraj mednarodne ekipe v Bruslju? Potem je morda zate pripravništvo v okviru federacije FIA – Fédération Internationale de l’Automobile. Za uspeh potrebuješ naslednje: visoka raven znanja angleščine tako pisne kot govorne, ustvarjalnost, hitro učenje, dobre analitične sposobnosti in odločnost. Idealni_a kandidat_ka je organiziran_a entuziast_ka s sposobnostjo preudarnega časovnega razporejanja nalog, odlikuje pa ga_jo natančnost. Dodatne točke ti bo prineslo poznavanje kode html ali programov: WordPress / Adobe Illustrator / Photoshop / Premier Pro in aktivna prisotnost na družbenih omrežjih. Plačilo: štipendija za kritje dela življenjskih stroškov v Bruslju. Trajanje: 5–6  mesecev, s pričetkom 1. marca. Rok za prijavo5.2.2018

► http://bit.ly/FIA_communication_events_intern

 

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) je sicer ustanovljena leta 1904, združuje pa vodilne nacionalne avtomobilske organizacije iz 141 držav po vsem svetu in je vodilno telo na področju svetovnega motornega športa. Podružnica regija FIA I, ki ima svojo pisarno v Bruslju, si predvsem prizadeva zagotoviti varno, dostopno, čisto in učinkovito mobilnost za vse. Za obdobje 6-ih mescev v svoje vrste vabi tudi »Asistenta za evropske projekte« z univerzitetno izobrazbo na dotičnem področju, odličnimi komunikacijskimi spretnostmi (ANG: C2) in potrebnim znanjem za vodenje evropskih projektov. Hkrati mora dobro poznati trenutni razvoj dogodkov in izzive na področju mobilnosti. Trajanje: 6 mescevRok za prijavo: 22.1.2018

► http://bit.ly/FIA_EU_project_assistant

 

Imaš univerzitetno izobrazbo (1. ali 2. stopnje) na primer iz evropskih študij? Veš, kako se stvari odvijajo v EU in Bruslju, morda skozi študij ali morda že skozi praktične izkušnje? Te zanimajo izzivi EU in te veseli organizacija dogodkov? Eden od vodilnih medijev, specializiranih za politike EU, Euractiv, novemu asistentu za dogodkeponuja plačano pripravništvo in hkrati razburljivo priložnost za pridobivanje izkušenj in prepoznavnosti na področju evropskih zadev. Mreža Euractiv sicer v samem središču bruseljske debate redno pripravlja dogodke: od manjših okroglih miz do velikih konferenc. Na ta način predstavnike evropskih institucij, zasebnega sektorja in civilne družbe združuje v debati o aktualnih evropskih vprašanjih. Pripravništvo traja: 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za dodatnih 6 mescev. Kraj: BruseljRok za prijavo: 21.1.2018

► http://bit.ly/Euractiv_events_assistant