PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Romana Tomc (ELS) v svoji poslanski pisarni mladim omogoča opravljanje pripravništva v Evropskem parlamentu. Razpis je odprt ves čas trajanja parlamentarnega mandata. Delo poteka deloma v Bruslju deloma v Strasbourgu. Z izbranim kandidatom pa bo sklenjena pogodba za en mesec. Prednost imajo kandidati_ke, ki po študiju prvič vstopajo na trg dela, ter kandidati_ke mlajši_e od 29 letRok za prijavo: stalni razpis

 http://bit.ly/RT_pripravništvo_v_pisarni_evropske_poslanke

 

Veš, kako države članice sprejemajo odločitve, ki nato ključno zaznamujejo naša življenja? Si že kdaj pomislil_a, da bi svoje dragoceno znanje in čevlje preizkusil_a kar na političnem parketu v BrusljuGeneralni sekretariat Sveta Evropske unije (GSS) nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijodiplomo. Oglej si kratko predstavitev v videu in izpolni prijavnico v francoskem ali angleškem jeziku! Pogoj za prijavo je temeljito znanje enega od teh dveh jezikov. Pripravništvo traja pet mescevRok za prijavo: 15.3.2018 ob 12h

► http://bit.ly/SvetEU_pripravništva_v_GSS

 

Februarja so se odprle prijave za pripravništva, ki jih Sodišče Evropske unije ponudi vsako jesen. Pričnejo se oktobra, trajajo pet mesecev in so plačana (1120 EUR mesečno). Opravljajo se predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (tukaj so prakse krajše). Kandidati souniverzitetni diplomirani pravniki ali politologi (smer pravo), oziroma diplomirani konferenčni tolmači, ki so kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje. Za opravljanje dela je zaželeno dobropoznavanje francoščineRok za prijavo: 15.4.2018

► http://bit.ly/SodiščeEU_praksa

 

Februar je aktualen tudi za tiste, ki jih zanima varstvo podatkov – sicer bo v letošnjem letu močno aktualen tudi maj – a vendar, za mlade diplomante, s poglobljenim znanjem, so se ravnokar odprte prijave na pripravništvo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (EDPS). Pripravništvo je plačano (950 EUR mesečno). Z njim pričneš v oktobru in ga pet mescev opravljaš v Bruslju. Zahtevano je znanje vsaj dveh evropskih jezikov, kar vključuje znanje angleščine ali francoščine. Za tiste, ki še študirate in morate pripravništvo opraviti kot pogoj za zaključek študija, so sicer na voljo tudi brezplačna pripravništva. Rok za prijavo: 1.3.2018

► http://bit.ly/EDPS_traineeship_programme

 

Se spoznaš na evropske politike? Si spretna_a v komunikaciji, pri predstavitvah in pisanju v angleškem in še katerem od drugih evropskih jezikov? Te odlikujejo veščine analiziranja in raziskovanja? Evropska varuhinja človekovih pravic univerzitetnim diplomantom, ki zelo dobro poznajo vlogo evropskega ombudsmana, hkrati pa imajo odlično strokovno znanje iz svojega področja, omogoča pripravništva v naslednjih poklicih: (1) evropska javna uprava:  izobrazba à politologija, evropske študije, mednarodni odnosi, evropska javna uprava, človeški viri; (2) pravoizobrazba à pravo; (3) revizija in ekonomija: izobrazba à revizija, ekonomija. Pripravništvo traja štiri mesece in ga je možno podaljšati za dodatnih osem. Delo je plačano, povrnejo ti tudi stroške prihoda in odhoda na/iz delovnega mesta –Bruselj ali v Strasbourg. Vabljen_a k prijavi na pripravništvo, ki se prične 1. septembra 2018 ali 1. januarja 2019. Rok za prijavo: 31.3.2018

► http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship2018_2019

 

Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki z evropskimi institucijami sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisujeplačana pripravništva za univerzitetne diplomante. Pripravništva trajajo pet mesecev. Vsak_a pripravnik_ca bo dodeljen_a svojemu oddelku. Oglej si jih tukaj, izberi priljubljeno mesto zase in se prijavi! Kot lahko vidiš, so nekatera mesta orientirana strokovno, druga politično – od področij okolja, teritorialnega sodelovanja ali prometa, vse do oddelka za komuniciranje in človeške vire, ali dela v političnih skupinah. Pripravništvo se prične 16. septembra, v Bruslju. Rok za prijavo31.3.2018

 http://bit.ly/COR_traineeships

 

Te zanima, kako interesi ekonomskih in socialnih partnerjev vplivajo na nastanek politik? Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zaposlovalcem, sindikatom, predstavnikom malih podjetij in kmetov, potrošnikov ipd., omogoča, da izrazijo svoje uradno stališče o politikah Evropske unije. Delo odbora lahko spoznaš prek daljšega pripravništva (5 mesecev) za univerzitetne diplomante ali krajšega pripravništva (od 1 do 3 mesecev), ki ga je možno opravljati (tudi) v okviru študija. Več si poglej v videu. Medtem ko štipendija za daljša pripravništva znaša 1176,84 EUR, krajša pripravništva niso plačana. Daljše pripravništvo se prične 16. septembra, obdobja za krajša pripravništva pa se določijo individualno, ko si za delovno mesto že izbran_a. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo na daljše pripravništvo: 31.3.2018 ob 12h

 http://bit.ly/EESO_traineeships

 

Svoje vrste ponovno krepi agencija EUROPOL. Trenutno so na njeni spletni strani objavljena tri pripravniška delovna mesta. (1) V komunikacijski ekipi se išče pripravnik_ca na področju znamčenja, vizualnega in spletnega oblikovanja(2) Znotraj pisarne za korporativne zadeve deluje ekipa za odprte vire, praksa tu bo zajemala spremljanje medijev in družbenih omrežij, zbiranje prostodostopnih informacij in pripravo poročil o odprtih virih za osebje Europola; (3) Na področju prava EU in mednarodnega prava se pripravništvo osredotoča na praktično uporabo le-tega v okviru dejavnosti agencije. Pripravništvo se opravlja tri mesece (možno ga je podaljšati za nadaljnje tri mesece). Plačilo:793 EUR mesečno + povračilo potnih stroškov v Haag in nazaj. Rok za prijavo: 14.2.2018

► http://bit.ly/EUROPOL_internships

 

Evropska centralna banka (ECB) razpisuje pripravništva za diplomante in doktorska pripravništvana področju horizontalnega bančnega nadzora, ki se izvaja v okviru enotnega mehanizma nadzora (SSM) – nad bankami v območju evra, in združuje ECB ter nacionalne nadzorne organe. Pripravniki bodo delo opravljali znotraj visoko usposobljene in predane ekipe generalnega direktorata za mikrobonitetni nadzor. Zahtevata se vsaj prva stopnja univerzitetne izobrazbe oziroma doktorat (ki je blizu zaključku) iz relevantnih področij, kot so: ekonomija, ekonometrija, pravo, upravljanje poslov, matematika, finance, fizika, statistika ipd. ECB kot ponavadi zahteva ali želi še določena druga znanja in spretnosti, ki vključujejo veščine kvantitativnega modeliranja, opravljanja statističnih analiz itd. Trajanje: 3–12 mesecev Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob MajniRok za prijavo: 15.2.2018

► http://bit.ly/ECB_horizontal_banking_supervision_traineeship

 

Evropska centralna banka razpisuje še pripravniška delovna mesta z nazivom »asistent v oddelku za raziskave«, prav tako namenjena diplomantom in diplomantom doktorskega študija (zaključeni vsaj dve leti). Lahko se pridružiš ekipi za mikrobonitetno modeliranje, ekipi za lastno financiranje in potrošnjo, oddelku za finančne raziskave ali oddelku za raziskovanje monetarne politike. Natančnejši pogoji so na voljo na njihovi spletni strani. Trajanje: 3–12 mesecev. Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob MajniRok za prijavo: 19.2.2018

► http://bit.ly/ECB_student_research_assistant_traineeship_programme

 

Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evropedeluje Evropski center za moderne jezike (ECML), ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Dvakrat letno za študente dodiplomskega ali – še bolje – podiplomskega študija razpiše: (1) pripravništvo v administraciji, ki pokriva na primer podatkovne baze projektov in finančne dokumente centra; (2) programsko pripravništvo, kjer skrbiš za nemoteni potek projektov na področju jezikovnega izobraževanja; (3) pripravništvo v centru za komuniciranje, dokumentacijo in vire; in (4) pripravništvo za splet, kjer gre predvsem za delo na vizualni podobi centra. Pripravništva trajajo šest mesecev. Pogoj je znanje angleščine ali francoščine, zaželeno je osnovno znanje nemščine. Predvidena mesečna žepnina znaša 720 EUR. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 28.2.2018

http://bit.ly/ECML_traineeship

 

Si pred kratkim diplomiral_a? Želiš, da tvoja kariera poleti? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora. Čaka te razburljivo enoletno pripravništvo na področju upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi. Ne boš čisto sam_a, temveč boš pripravništvo opravljal_a skupaj s pripravniki različnih narodnosti in izobrazbenih ozadij, ki bodo delali na pravnem področju, v financah in nadzoru, administraciji in upravljanju človeških virov, v službi za komuniciranje, prioritetnih sektorjih, na področju nepovratnih sredstev in horizontalnih zadev in skrbeli za državno in bilateralno sodelovanje. Pripravništvo je plačano: 1540 EUR mesečno + zagotovijo ti nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo: 4.3.2018

► http://bit.ly/EEAGRANTS_traineeships

 

European Network for Women in Leadership (WIL) je edinstveno združenje, ki se zavzema za spodbujanje in napredovanje poklicnih in družbenih interesov žensk po vsej Evropi. S tem namenom organizirajo številne mednarodne in lokalne dogodke s ključnimi poslovnimi in političnimi voditelji. Deluje pod botrstvom evropske komisarke za digitalno gospodarstvo in družbo, Marije Gabrijel. Trenutno razpisujejo pripravniško delovno mesto na področju komuniciranja (30%) in organizacije dogodkov (60%), za kar mora biti tvoje znanje angleščine na ravni maternega govorca. Delovno mesto je v Parizu. Plačilo: 3,75 EUR x 35 ur mesečno + dobiš prispevek za potne stroške in prehrano, kar skupno znese okrog 700 EUR na mesec. Rok za prijavo: 15.2.2018

► http://bit.ly/WILEurope_event_communications_intern

 

Te navdušuje avtomobilska industrija? Odkrij, če v sebi morda nosiš Toyotin DNK in se prijavi! Toyota Motor Europe namreč išče pripravnika_co za evropske zadeve, ki bo delo opravljal_a na sedežu uprave v Bruslju. Slednja je sicer tista, ki skrbi, da se Toyotina vozila vozijo po evropskih cestah: ukvarja se z veleprodajnim trženjem vozil, delov in dodatkov v Evropi, upravlja evropski R&D ter proizvodne operacije. Tvoj profil: dodiplomski ali podiplomski študent_ka mednarodnega poslovanja, strateškega vodenja poslov, korporativne družbene odgovornosti ipd. + prednost so: relevantne izkušnje v evropskih zadevah. Zahtevajo še visoke etične standarde in zrelo osebnost, ki bo sposobna povezovanja na ravni podjetja in v mednarodnem okolju! Trajanje: min. 6 mesecev – zaželeno 12 mesecev.  Rok za prijavo: prijavi se čim prej!

► http://bit.ly/Toyota_intern_european_government_affairs

 

Je tvoje znanje angleškega jezika na ravni maternega govorca? Morda govoriš še nemško? Si organiziran_a, proaktiven_a in družaben_a? Prevzemaš pobudo in se držiš postavljenih rokov? Za šest mescev lahko postaneš del oddelka za medije Evropske ljudske stranke (ELS), ki ima svojo politično skupino tudi v Evropskem parlamentuPogoji: (1) univerzitetna izobrazba: komuniciranje, novinarstvo, ekonomija, politologija, jeziki ipd., (2) odlične ustne in izredne pisne spretnosti, (3) odlično poznavanje odločevalskega procesa EU, njenih politik in institucij ter (4) še nekaj drugih generičnih spretnosti. Pripravništvo je plačano. Kraj: BruseljRok za prijavo: 9.2.2018

► http://bit.ly/EPP_press_department_internship