PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Obetaven_a študent_ka? Z močnim kvantitativnim izobrazbenim ozadjem? Te zanima uporabno raziskovanje in raziskovanje z namenom oblikovanja politik? Imaš diplomo iz ekonomije, statistike, financ, računalniških znanosti, matematike ali podobnega področja in si vpisan_a v podiplomski študij (magistrski ali doktorski) na enem izmed naštetih področij?Evropska centralna banka (ECB) je neustavljiva, tokrat razpisuje pripravništva v generalnem direktoratu za splošno ekonomijo, kjer se lahko specializiraš za (1) makroekonomterično modeliranje in napovedovanje, (2) računalniško znanost in modeliranje, (3) analizo časovnih vrst makroekonomskih in finančnih podatkov. Plačilo za standardna  podiplomska pripravništva znaša 1050 EUR, za doktorska pa 1900 EUR mesečno. Poleg tega dobiš žepnino za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Pripravništvo lahko traja od 3 do 12 mesecev. Rok za prijavo: 12.3.2018

► http://bit.ly/ECB_traineeships_DG_E

 

Si star_a med 18 in 25 let in pridno študiraš? Od junija do septembra je na voljo poletno delo v EIB (Evropski investicijski banki)! Poletno delo traja od 2 do 4 tedne in vključuje splošno podporo oddelkom ter osnovna administrativna opravila. Dobiš osnovno žepnino, vendar moraš tudi za stroške bivanja v Luxembourgu poskrbeti sam_a ☹. Rok za prijavo:11.3.2018

 http://bit.ly/EIB_summer_student_jobs_2018

 

S potrjevanjem in nadzorovanjem zdravil Evropska agencija za zdravila (EMA) spodbuja zdravje ljudi in živali v Evropski uniji. Za podporo njihovemu poslanstvu iščejo pravnico alipravnika pripravnika, ki se bo ukvarjal_a z evropskim farmacevtskim pravom: regulatornimi vprašanji, ki se nanašajo na odobritev in nadzor zdravil za človeško in veterinarsko rabo; hkrati pa bo nudil_a pravno pomoč v zvezi z delovanjem agencije (kadrovski predpisi, pogodbe in naročila, varstvo podatkov ipd). Pripravništvo traja 6 mescev in ga je možno 2x podaljšati (na 18 mesecev): Plačilo: 1550 GBP mesečno. Agencija ima sedež v Londonu, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU boš morda v času službovanja skupaj z njo premeščen_a v Amsterdam. Rok za prijavo: 9.3.2018 ob 23h

 http://bit.ly/EMA_legal_officer_trainee

 

Svoje vrste še vedno krepi EUROPOL. Trenutno so na njihovih spletnih straneh na voljo pripravništva: (1) za odnose z zunanjimi partnerji à študent ali diplomant političnih ved, evropskih politik, varnostnih ali evropskih študij, prava, mednarodnih odnosov; (2) za implementacijo Europolovih zgodovinskih arhivov à študent ali diplomant na področju upravljanja arhivov in evidenc ali informacijske znanosti – z znanjem na področju katalogizacije; (3) za koncept integriranega upravljanja s podatki (IDMC) à študent ali diplomant iz relevantnega področja, npr. iz prava, komuniciranja, javne uprave, upravljanja s spremembami, mednarodnih odnosov ali evropskih študij; (4) za srednjeročni pregled Europolove strategije 2016 – 2020 à študent ali diplomant relevantnega področja (po možnosti na podiplomski ravni), s poznavanjem  kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod (oblikovanje načrtov raziskav, analiza rezultatov, orodja za statistično analizo). Za vsako izmed naštetih mest potrebuješ še nekaj specifičnih znanj in izkušenjveščin in spretnosti. Pripravništva trajajo 3 ali 6 mesecev. So plačana: 793 EUR mesečo, povrnejo ti tudi stroške potovanja v Haag in nazaj. Rok za prijavo: različno: 7., 8. in 16.3.2018

 http://bit.ly/EUROPOL_internships

 

Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri zaščiti človekovih pravic, vladavine prava in demokracije v 47 državah članicah! Če imaš univerzitetno izobrazbo vsaj prve stopnje, znanje o delovanju in nalogah te medvladne organizacije ter željo po pridobivanju praktičnih izkušenj, se odpravi v Strasbourg – septembra 2018 so na sporedu nova: jesenska petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava na spletu navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj: izpolni prijavni obrazec v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 5.4.2018

► bit.ly/COEtraineeSt

 

Želiš biti del razburljive dogodivščine? Novičarska hiša POLITICO, ki iz Bruslja poroča o politiki, politikah in osebnostih v Evropi, te vabi, da se pridružišmotiviranim mladim strokovnjakom ter se pri njih poglobljeno usposobiš za delovne operacije in administracijoTvoj profil: diploma iz managementa, upravljanja ipd., ali podobne delovne izkušnje+ dobro znanje francoskega in angleškega jezika. Naloge: upravna podpora delovanju pisarne, sprejemanje in organiziranje obiskov ter sestankov, pomoč pri rezervacijah potovanj in nočitev … Pripravništvo traja šest mescev in je plačano, razen, če ga opravljaš kot obvezni del študija, potem je po belgijski zakonodaji neplačano. Rok za prijavo: prijavi se čim prej!

► http://bit.ly/POLITICO_operations_administration_internship

 

Si hitro učeč_a? Te zanimata energetska učinkovitost in podnebje: eko-dizajn, energetske oznake, ogrevanje in hlajenje?  Plačano pripravništvo pri Danfossovem oddelku za zadeve EU v Bruslju se zagotovo sliši obetavno! Raziskoval_a boš politike EU na zgoraj naštetih področjih, spremljal_a zakonodajni in politični razvoj in o njem redno poročal_a svojemu oddelku. Poleg tega boš sodeloval_a pri organizaciji okroglih miz in dogodkov ali sestankov s predstavniki industrije in odločevalci. Delo vključuje tudi oblikovanje ciljnih seznamov deležnikov in projektnih načrtov ter pripravo kratkih komunikacijskih materialov in kampanj za družbena omrežja. Pripravništvo je plačano: 1100 EUR mesečno. Rok za prijavo: 26.3.2018

► http://bit.ly/Danfoss_internship

 

Svet evropske kemične industrije (CEFIC) – njen forum in glasnik ob enem, je tudi največje evropsko združenje posamezne dejavnosti v Bruslju. Ima stalen pripravniški program za študente, ki končujejo ali so ravnokar končali študij na področju komuniciranja. Išče pripravnike z zanimanjem za upravljanje projektov z vsebinami učinkovite rabe virov in energije, vode, surovin, biotehnologije, pametnih mest, inovacij za rast in trajnostne kemije. Delovne naloge: komuniciranje o evropskih projektih, raziskovanje in analiza, snovanje in pisanje besedil za objavo (splet, tisk in družbena omrežja), koordinacija projektov na spletu in komunikacijska podpora dogodkom. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 16.3.2018

 http://bit.ly/CEFIC_communications_intern

 

Si mladi diplomant ali diplomantka iz evropskih študij, mednarodnih odnosov, odnosov z javnostmi ali podobnega študija? Te zanima vzhodno partnerstvo: poznaš delovanje EU, bilateralne in multilateralne poti in vključevanje civilne družbe na tem geopolitičnem področju? Forum civilne družbe vzhodnega partnerstva (EaP CSF) išče pripravnika_co, ki bo z delom lahko pričel_a čim prej – idealno 12. marca. Ekipi v sekretariatu bo pomagal_a pri nalogah, predvsem v zvezi s komunikacijo, zagovorništvom/politikami in pisarniškim delom. Pogoj: temeljito znanje angleškega jezika: ustno in pisno na profesionalni ravni; dobro znanje francoščine, nizozemščine ali ruščine je prednost. Pripravništvo je plačano. Traja: 8 mesecev. Kraj: BruseljRok za prijavo: že (!) 2.3.2018

 http://bit.ly/EaP_CSF_paid_internship

 

Že veš kakšna je pot do krožnega gospodarstva v Evropi? Te zanima, kako v EU delujejo bio-zasnovana podjetja? Evropsko javno-zasebno partnerstvo Bio-Based Industries (BBI JU) razpisuje šestmesečno pripravništvo za podporo komunikacijski ekipi in hkrati za delo pod njenim mentorstvom. Obsega promocijo kolekcije bio-zasnovanih izdelkov, snovanje komunikacijskih materialov, kot so izjave za javnost, objave na družbenih omrežjih, organizacijo dogodkov itd. Tvoja izobrazba: komuniciranje, evropske zadeve, novinarstvo in PR, mednarodni odnosi. Obvladovanje angleškega jezika je nujni pogoj! Mesečno plačilo: 1159.44 EUR. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 26.3.2018

► http://bit.ly/BBI_JU_traineeship_programme_communication_team

 

 

Še vedno se lahko prijaviš:

 

Veš, kako države članice EU sprejemajo odločitve, ki nato zaznamujejo naša življenja? Si že kdaj pomislil_a, da bi svoje dragoceno znanje in čevlje preizkusil_a kar na političnem parketu v BrusljuGeneralni sekretariat Sveta Evropske unije nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijo diplomo. Oglej si kratko predstavitev v videu in izpolni prijavnico v francoskem ali angleškem jeziku! Pogoj za prijavo je temeljito znanje enega od teh dveh jezikov. Pripravništvo traja pet mescevRok za prijavo: 15.3.2018 ob 12h

► http://bit.ly/SvetEU_pripravništva_v_GSS

 

Se spoznaš na evropske politike? Si spretna_a v komunikaciji, pri predstavitvah in pisanju v angleškem in še katerem od drugih evropskih jezikov? Te odlikujejo veščine analiziranja in raziskovanja? Evropska varuhinja človekovih pravic univerzitetnim diplomantom, ki zelo dobro poznajo vlogo evropskega ombudsmana, hkrati pa imajo odlično strokovno znanje iz svojega področja, omogoča pripravništva v naslednjih poklicih: (1) evropska javna uprava:  izobrazba à politologija, evropske študije, mednarodni odnosi, evropska javna uprava, človeški viri; (2) pravoizobrazba à pravo; (3) revizija in ekonomija: izobrazba à revizija, ekonomija. Pripravništvo traja štiri mesece in ga je možno podaljšati za dodatnih osem. Delo je plačano, povrnejo ti tudi stroške prihoda in odhoda na/iz delovnega mesta – Bruselj ali Strasbourg. Vabljen_a k prijavi na pripravništvo, ki se bo pričelo 1. septembra 2018 ali 1. januarja 2019. Rok za prijavo: 31.3.2018

► http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship2018_2019

 

Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki z evropskimi institucijami sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisuje plačana pripravništva za univerzitetne diplomante. Pripravništva trajajo pet mescev. Vsak_a pripravnik_ca bo dodeljen_a svojemu oddelku. Oglej si jih tukaj, izberi priljubljeno mesto zase in se prijavi! Kot lahko vidiš, so nekatera mesta orientirana strokovno, druga politično – od področij okolja, teritorialnega sodelovanja ali prometa, vse do oddelka za komuniciranje in človeške vire, ali dela v političnih skupinah. Pripravništvo se prične 16. septembra v Bruslju. Rok za prijavo31.3.2018

 http://bit.ly/COR_traineeships

 

Te zanima, kako interesi ekonomskih in socialnih partnerjev vplivajo na nastanek politik? Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zaposlovalcem, sindikatom, predstavnikom malih podjetij in kmetov, potrošnikov ipd., omogoča, da izrazijo svoje uradno stališče o politikah Evropske unije. Delo odbora lahko spoznaš prek daljšega pripravništva (5 mesecev) za univerzitetne diplomante ali krajšega pripravništva (od 1 do 3 mesecev), ki ga je možno opravljati (tudi) v okviru študija. Več si poglej v videu. Medtem ko štipendija za daljša pripravništva znaša 1176,84 EUR, krajša pripravništva niso plačana. Daljše se prične 16. septembra, obdobja za krajša pripravništva pa se določijo individualno, ko si za delovno mesto že izbran_a. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo na daljše pripravništvo: 31.3.2018 ob 12h

 http://bit.ly/EESO_traineeships

 

Februarja so se odprle prijave za pripravništva, ki jih Sodišče Evropske unije ponudi vsako jesen. Pričnejo se oktobra, trajajo pet mesecev in so plačana (1120 EUR mesečno). Opravljajo se predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (tukaj so prakse krajše). Kandidati so univerzitetni diplomirani pravniki ali politologi(smer pravo), oziroma diplomirani konferenčni tolmači, ki so kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje. Za opravljanje dela je zaželeno dobro poznavanje francoščineRok za prijavo: 15.4.2018

► http://bit.ly/SodiščeEU_praksa

 

Si pred kratkim diplomiral_a? Želiš, da tvoja kariera poleti? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora (EEA and Norway Grants). Čaka te razburljivo enoletno pripravništvo na področju upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi. Ne boš čisto sam_a, temveč boš pripravništvo opravljal_a skupaj s pripravniki različnih narodnosti in izobrazbenih ozadij, ki bodo delali na pravnem področju, v financah in nadzoru, administraciji in upravljanju človeških virov, v službi za komuniciranje, prioritetnih sektorjih, na področju nepovratnih sredstev in horizontalnih zadev in skrbeli za državno in bilateralno sodelovanje. Pripravništvo je plačano: 1540 EUR mesečno + zagotovijo ti nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo: 4.3.2018

► http://bit.ly/EEAGRANTS_traineeships