PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Se vidimo v Lizboni? Čaka te delovno mesto z neposrednim pogledom na morje! Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) namreč med 1. septembrom 2018 in 28. februarjem 2019, za najmanj 3 in največ 6 mesecev, v svoje vrsti vabi sedem pripravnikov ali pripravnic, ki jih zanimajo področja zakonodaje o pomorski varnosti, odzivanja na onesnaževanje morja in sodelovanja med državami članicami pri zagotavljanju varnosti na morju. Svojo priložnost lahko najdete: pravniki, finančniki, upravni svetovalci, pomorščaki in navtiki, inženirji in informatiki, komunikologi in organizatorji dogodkov ter organizatorji v turizmu in sorodni profili. Mesečni dohodek: 969,71 EUR. Rok za prijavo: 24.5.2018

► http://bit.ly/EMSA_traineeship_2018

 

Evropska centralna banka (ECB) išče pripravnika prevajalca za slovenski jezik, za prevajanje (ne-pravnih besedil), pregled in korekturo besedil ter prepoznavanje, zbiranje in iznos terminologije, zlasti na področju ekonomije in financ. Osnovni pogoji:univerzitetna diploma iz prevajalstva ali sodobnih jezikov / odlično obvladovanje slovenskega jezika / zelo dobro znanje angleškega jezika. Zaželeno: (skoraj že) zaključen magistrski študij / poznavanje računalniško podprtih prevajalskih orodij / zanimanje za finančne in ekonomske zadeve / znanje katerega od drugih uradnih jezikov EU. Trajanje: 3–12 mesecev Mesečno plačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob MajniRok za prijavo: 22.5.2018

► http://bit.ly/ECB_tarineeships_translators

POZOR kemiki, biokemiki, ekotoksikologi, toksikologi, okoljevarstveni raziskovalci (z zaključenim univerzitetnim študijem)!Evropska agencija za kemikalije (ECHA), ki ureja kemikalije in biocide na trgu EU in si prizadeva za njihovo varno uporabo, razpisuje pripravniška delovna mesta v oddelku za vrednotenje. Na voljo so tudi pripravništva v drugih oddelkih (kot so npr. korporativne storitve in podpora sekretariatu), predvsem pa bodo nekaj dobrih priložnosti zase našli tudi pravniki in pravniceki jih zanimajo delovna področja agencije. Pripravništva pri ECHA so plačana. Začnejo se 1. septembra (ali v drugi polovici avgusta) in trajajo 6 mesecev. Delovno mesto: HelsinkiRok za prijavo: 27.5.2018 ob 23h

 http://bit.ly/ECHA_traineeship-positions

 

Imaš univerzitetno diplomo iz mednarodnih odnosov, varnostnih študij, varstvoslovja, prava, ekonomije …? Enota za raziskave in inovacije agencije FRONTEX išče pripravnike za delo na projektu za usklajevanje zmogljivosti mejnega nadzora EUCilji projekta: (1) uskajevanje in izgradnja zmogljivosti mejnih kontrol v državah članicah; (2) razvoj dobrih praks na področju mejnega in kriznega upravljanja ter usposabljanja; (3) doseganje združljivosti in interoperabilnosti. Za delo na projektu je potrebno dobro poznavanje politik EU (priseljevanje in notranja varnost), zanimanje za tehnologije in inovacije, ki se uporabljajo na tem področju, ter močne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku. Pripravništvo se bo predvidoma začelo 1. septembra 2018 in bo trajalo 6 mesecev (možnost podaljšanja). Mesečni dohodek: 720 EUR. Delovno mesto: Varšava. Rok za prijavo: 30.5.2018 ob 23h

► bit.ly/FRONTEX_traineeships

 

Univerzitetni diplomanti mednarodnih odnosov, evropskih študij, prava ali sorodnih področji v agenciji FRONTEX lahko opravljajo tudi pripravništvo v sektorju za evropsko obalno stražoPotrebna sta znanje in velik interes na področju obalne straže, kazenskega pregona, notranjih zadev in drugih dejavnosti na področju pomorstva, vključno s politikami in ukrepi EU. Pogoj je tudi temeljito znanje angleščine – pisno in ustno na stopnji C1, znanje francoskega jezika predstavlja prednost. Pripravništvo se bo predvidoma začelo 1. septembra 2018 in bo trajalo 6 mesecev (možnost podaljšanja). Mesečni dohodek: 720 EUR. Delovno mesto: Varšava. Rok za prijavo: 30.6.2018 ob 23h

► bit.ly/FRONTEX_traineeships

Svoje vrste bo strnil EUROPOL. V oddelek za korporativno komuniciranje od 1. junija dalje vabijo pripravnika_co za znamčenje, vizualno in spletno oblikovanje, za podporo pri izvajanju komunikacijske strategije in upravljanju vsebin ter razvoju znamke na spletih straneh agencije. Izobrazbeno ozadje: študij (dokončan ali v teku) na področju vizualnega, grafičnega in/ali spletnega oblikovanja, avdiovizualnega ali komunikacijskega področja, informacijskih tehnologij ipd. Med merili za izbor se nahajajo še prehodne izkušnje s tovrstnim oblikovanjem in/ali predhodno sodelovanje v komunikacijskih kampanjah. Potrebno je obvladovanje aplikacij IT, programov MS Office In Adobe CS Suite. Pripravništvo se opravlja najmanj 3 in največ 6 mesecev. Mesečno plačilo:783 EURDelovno mesto: Haag. Rok za prijavo: 14.5.2018

► bit.ly/EUROPOL_branding_visual_web_design

 

Nove okrepitve potrebuje še Europolova platforma za usposabljanje strokovnjakov (EPE). Uspešni pripravnik bo sooblikoval strategijo, s pomočjo katere se bodo uporabniki – strokovnjaki (približno 12.000) na stroškovno učinkovit način preselili iz stare platforme na novejšo različico EPE. Projekt stažiranja bo obsegal oblikovanje gradiva za usposabljanja, ustvarjanje in posodabljanje spletnega wiikija (hitra stran) ter drugo podporo. Merila izbora: študij na področju pripravništva (dokončan ali v teku) / predhodno sodelovanje v spletnih skupnostih/platformah kot uporabnik (objavljanje vsebine) ali moderator / izkušnje z uporabo orodij za sodelovanje na področju izobraževanja, kot so wikiji / komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku ipd. Pričetek: 1. junij 2018. Pripravništvo se opravlja najmanj 3 in največ 6 mesecev. Mesečno plačilo: 783 EUR. Delovno mesto:Haag. Rok za prijavo: 13.5.2018

► bit.ly/EUROPOL_EPE_support_internship

Tvoj uspeh na trgu dela je odvisen predvsem od znanj in spretnosti, ki jih poseduješ? Da bi Evropejci dobili prave kvalifikacije, skrbi Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), agencija EU v Solunu v Grčiji. V svoj pripravniški program za leto 2018 vabijo 14 novih pripravnikov in pripravnic, ki bodo delali na 14 njihovih projektih, med katerimi so:Europass, evropska panorama znanj in spretnosti (marketing), evropski sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) in vseživljenjsko vodenje. Na voljo so tudi korporativna delovna mesta v tiskovni službi, knjižnici in dokumentacijski službi, za analitiko masovnih podatkov, v financah ter službi za statistiko in kazalnike… Pripravništva so namenjena mladim diplomantom in doktorskim študentom. Navadno trajajo 9 mesecev: od 1. oktobra do konca junija. Mesečni dohodek: 940,29 EUR. Rok za prijavo: 25.5.2018 ob 13h

 http://bit.ly/CEDEFOP_traineeship2018

Te zanima vzpostavljanje enotnega trga bančnih produktov? Naloga Evropskega bančnega organa (EBA) je zagotavljanje učinkovitega in usklajenega nadzora in pravne ureditve in ohranjanje finančne stabilnosti v EU. Na njihovi spletni strani so trenutku objavljena štiri pripravniška delovna mesta v naslednjih oddelkih organa: (1) oddelek za ureditev varnega in skrbnega poslovanja ter politiko nadzora (ali oddelek za koordinacijo politik), (2) pravni oddelek, (3) oddelek za ekonomske analize in statistiko, (4) oddelek za bančne trge, inovacije in potrošnike. Merila izbora večinoma zahtevajo drugo stopnjo univerzitetnega cikla (ponekod bo zadostovala tudi diploma) iz prava (EU), financ, bančništva, ekonomije, statistike, informatike ipd. Pripravništva trajajo 6 mescev (možnost podaljšanja). So plačana: 1.350 GBP. Delovno mesto: London. Rok za prijavo: 24.5.2018 ob 12h

► bit.ly/EBA_traineeships_2018

Imaš diplomo (ali zaključuješ študij) iz informatike, financ, ekonomije ipd.? Morda imaš tudi znanja s področja marketinga ali komuniciranja (prednost). Če si spreten_a z IT aplikacijami, napredno poznaš Excel ter analizo ter predstavljanje podatkov, te odlikuje še nekaj drugih spretnosti, potem lahko postaneš pripravnik_ca za vodenje kakovosti v oddelku za poslovne rešitve priEvropskem investicijskem skladu (EIF) v Luxembourgu. Pripravništva so plačana in trajajo pet mescev. Rok za prijavo:23.5.2018

► bit.ly/EIB_quality_management_trainee

 

Za tiste z (skoraj zaključeno) izobrazbo iz kvantitativnih znanosti ali vodenja poslovEvropski investicijski sklad (EIF)razpisuje pripravništvo na področju upravljanja procesov v oddelku za projekte, procese in informacije. Zahtevano jepoznavanje metod in tehnik modeliranja in obdelave podatkov, prednost pa bodo imeli kandidati z znanji o poslovnih procesih in orodjih za upravljanje informacij, med drugimi: IBM System Architect, MEGA, ARIS in zlasti MS Visio. Pripravništva so plačana in trajajo pet mescev. Delovno mesto: Luxembourg. Rok za prijavo: 21.5.2018

► bit.ly/EIB_process_management_trainee