Pripravništva omogoča Finančni mehanizem Norveške in druge organizacije, ki delujejo na področju zadev EU

Želiš zagnati svojo kariero? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Čaka te razburljivo 12 mesečno pripravništvo na področju upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi, skupaj s pripravniki različnih narodnosti in profilov. Iščejo se pripravniki za komuniciranje, bilateralno sodelovanje, finance in nadzor, pravne zadeve, vrednotenje rezultatov, sektorje in sklade. Pripravništvo traja 12 mesecev in je plačano (1510 EUR/mesečno). Poskrbijo tudi za tvojo nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo: 5.3.2017

http://bit.ly/EEA_NG_Traineeship


Blestiš v komunikaciji v angleškem jeziku? Se spoznaš na evropsko energetsko politiko? Veš, kako delujejo institucije Evropske unije? Bi prispeval/a k sodobnim alternativnim rešitvam evropskih energetskih in okoljskih izzivov? Evropsko LPG združenje, AEGPL išče pomoč pri dejavnosti komuniciranja in oblikovanja javnih politik. Čaka te raziskovanje iniciativ na področju energije, okolja in alternativnih transportnih goriv ter snovanje najrazličnejših komunikacij, ki jih izdaja združenje. Pripravništvo traja pet mesecev in je plačano. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 28.2.2017

http://bit.ly/LPG_PACOMM_Assistant


Te zanimajo obzorja euro-mediteranskega partnerstva? So človekove pravice in demokratična načela tvoja strast? Kot odziv na Barcelonsko deklaracijo iz leta 1995 je nastala organizacija EuroMed Rights, v kateri sodeluje kar 80 različnih organizacij in institucij s področja človekovih pravic. Organizacija ima svojo skupščino, izvršni odbor, delovne skupine, glavni sekretariat v Koebenhavnu in pisarne v Evropi ter v Severni Afriki. V svojem uradu v Bruslju tokrat nudi pripravništvo na področju zagovorništva. Izobrazba: univerzitetna – lahko še v teku. Obvezno: znanje angleščine in francoščine (!!), za arabščino dobiš dodatne točke. Traja: pet mesecev. Zaslužek: 751 EUR/mesečno + transport po mestu. Rok za prijavo: 19.2.2017.

http://bit.ly/EuroMedRights_Internship


Kakšna bi morala biti vloga mest v EU pri varovanju in izboljševanju okolja? Imaš prave odgovore? Zapiši jih v motivacijsko pismo in ga pošlji mreži evropskih mest Eurocities, ki združuje več kot 130 največjih evropskih mest ter partnerska mesta v drugih državah. Njihov cilj je okrepiti pomembno vlogo, ki naj jo imajo lokalne oblasti v strukturi večnivojskega upravljanja. Delo pripravnika/ce bo obsegalo monitoring in okoljevarstvenih političnih iniciativ in razvoja na Evropski ravni, pripravo kratkih analiz in možnih rešitev, snovanje člankov, skrb za spletno stran in druge s komunikacijami povezane naloge. Pripravništvo ni plačano, prispevek okoli 200 EUR za pokritje osnovnih življenjskih stroškov + službeni telefon + karta za javni prevoz. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 16.2.2017 (do 11.00)

http://bit.ly/EUROCITIES_Training_Placement


V Bruslju, pri institucijah EU, ima svoje predstavništvo tudi Rdeči križ. Prizadeva si za zakonodajo in prakse, ki bodo izboljšale humanitarno situacijo najranljivejših skupin. Majhna, vendar zelo dinamična ekipa medse vabi asistenta za komunikacije, ki dobro pozna delovanje EU, poleg tega pa ga zanimata humanitarna diplomacija in zagovorništvo. Če poleg izkazanih interesov še brezhibno komuniciraš v angleškem jeziku, imaš univerzitetno diplomo in nekaj znanja s področja digitalnega in spletnega komuniciranja se prijavi! Pripravništvo traja šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do enega leta. Plačilo: 751 eur/mesečno  Rok za prijavo: 16.2.2017

http://bit.ly/RedCross_CommAssistant


Friends of Europe je eden izmed vodilnih think-tankov, s sedežem v Bruslju, ki raziskuje z namenom povezovanja ljudi, spodbujanja razprave in sprememb v smeri bolj vključujoče, trajnostne in v prihodnost usmerjene Evrope. Trenutno razpisuje pripravniško delovno mesto programskega asistenta, ki bo pretežno delal na področjih zagotavljanja miru, varnosti in obrambe. Za uspešno prijavo potrebuješ univerzitetno diplomo relevantnega področja, dobro zanje angleščine ter nekaj izkušenj z raziskovalnim delom. Pripravništvo je plačano. Rok za prijavo: 1.7.2017

http://bit.ly/FriendsOfEurope_PogrammeAssistant