Še vedno se lahko prijaviš:

Želiš delati z ljudmi iz vse Evrope, izboljšati svoje znanje tujih jezikov in si ob tem nabrati izkušnje za delo v mednarodnem okolju? Potem je pripravništvo v Evropskem parlamentu prava stvar zateParlament 2x letno razpisuje pripravništva Roberta Schumana, s katerimi univerzitetnim diplomantom najrazličnejših smeri omogoči, da se seznanijo z njegovim delom v okvirusprejemanja zakonodajeprevajanja in odnosov z javnostmi. Prakso lahko opravljaš v Bruslju, Strasbourgu in drugih mestih v državah članicah EU. Pripravništva so plačana in trajajo pet mesecev. Prevajalske prakse, ki sicer lahko trajajo različno, so na voljo tudi za tiste, ki še študirajo (ti prejemajo nižje mesečno nadomestilo). Pričetek: v oktobru 2018. Več si poglej v VIDEU! Rok za prijavo: 15.5.2018

► http://bit.ly/EP_pripravnistvo

Varuh financ EU, Evropsko računsko sodišče organizira delovno prakso na področjih, povezanih z delom Sodišča, ki se bopričela v septembru 2018, sicer pa vsako leto poteka v treh obdobjih. Delovna praksa se odobri za 3, 4 ali največ 5 mesecev. Lahko je plačana (1120 EUR mesečno) ali neplačana, odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Zanjo se lahko poteguješ, če imaš univerzitetno diplomo ali pa si končal_a vsaj štiri semestre univerzitetnega študija na enem od področij, ki je v interesu Sodišča: revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo, arhiviranje ipd. Kraj: LuxembourgRok za prijavo: 31.5.2018

 http://bit.ly/ERS_vloga_za_prakso

Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope deluje Evropski center za moderne jezike (ECML), ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Dvakrat letno za študente dodiplomskega ali – še bolje – podiplomskega študijarazpiše: (1) pripravništva v administraciji, ki pokrivajo podatkovne baze projektov in finančne dokumente centra; (2) programska pripravništva, za nemoten potek projektov jezikovnega izobraževanja; (3) pripravništva v centru za komuniciranje, dokumentacijo in vire; in (4) pripravništva za splet, ki se osredotočajo na delo na vizualni podobi centra. Pripravništva trajajo šest mesecev. Pogoj je znanje angleščine ali francoščine, zaželeno je osnovno znanje nemščine. Predvidena mesečna žepnina znaša 720 EUR. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 31.8.2018

 http://bit.ly/ECML_traineeship