Intervju Dr. Igor Šoltes

EVROPSKI POSLANCI ZA MLADE!

Evropski parlament se vsakodnevno spoprijema z vprašanji brezposelnosti mladih in zahtevami po več pomoči mladim, da bi lažje prišli do zaposlitve.

Problemi, s katerimi se soočajo mladi, so zato ena prednostnih nalog vseh osmih slovenskih evropskih poslancev. Tokrat si preberite, kaj vam sporoča dr. Igor Šoltes, Skupina Zelenih/ Evropske svobodne zveze.

Dr. Igor Šoltes, evropski poslanecsoltes»Ne smemo dovoliti, da mlada generacija izgubi zaupanje v idejo Evropske unije, ki v teh časih bolj kot kdajkoli prej potrebuje nadgradnjo.«

Zavedam se, da trenutne razmere za mlade na trgu delovne sile niso najbolj optimistične, saj trenutno stanje ne omogoča obetavne perspektive in mirnega vpogleda v prihodnost. O tem nazorno pričajo tudi podatki iz Poročila o mladih 2015, kjer je zapisano, da je v Evropski uniji še vedno 8,7 milijonov mladih med 15 in 29 let, ki so brez zaposlitve, skoraj 27 milijonov mladih pa živi na robu revščine in socialne izključenosti. Gre res za skrb zbujajoče podatke, ki nas vse opozarjajo na to, da je na tem področju potrebno storiti še veliko več. Programi na ravni Evropske unije, ki so namenjeni za spodbujanje zaposlovanja mladih, kot sta Jamstvo za mlade in Pobuda za zaposlovanje mladih, so vsekakor zelo pomembni. Posebno je potrebno pozdraviti odločitev Evropske komisije, da se iz Pobude za zaposlovanje mladih že letos sprostijo sredstva v višini ene milijarde evrov. Ocenjuje se, da bi s tem tako pomoč za lažje in hitrejše vključevanje na trg dela prejelo od 350.000 do 650.000 mladih. To je zagotovo pozitiven signal, vendar pa glede na strahovito statistko še zdaleč ni dovolj. Zato sem mnenja, da se moramo še naprej tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic osredotočati na krepitev programov na področjih izobraževanja, usposabljanja, mobilnosti in aktivnih politik zaposlovanja. Ker me še posebej skrbijo prekarna delovna razmerja, v katerih se najpogosteje znajdejo prav mladi, delež teh naj bi v Sloveniji znašal že med 40 in 50 %, menim, da je tudi to eno ključnih področjih, kjer je potrebno intenzivnost ukrepov povečati. Še posebno je na tem področju potrebno zagotoviti učinkovito socialno in pravno varstvo, nujen pa je tudi učinkovitejši nadzor nad praksami delodajalcev ter prenova delovnih zakonodaj, ki ne bodo podpirale začaranega kroga prekarnih del. Glede na to, da smo po Evropi priča pozitivnim trendom, kar se tiče gospodarske rasti, je zares skrajni čas, da se s tem okrepijo tudi trajnejša delovna razmerja, ki izhajajo iz kakovostnih delovnih mestih, ne pa da se kljub gospodarski rasti še vedno povečuje tudi število prekarnih delovnih razmerij. Vsekakor pa je potrebno temeljito urediti tudi področje neplačanih pripravništev in prostovoljnega dela, ki so ga mladi pogosto prisiljeni opravljati v želji, da bi jim to v prihodnosti povečalo možnosti zaposlitve, kar pa se v večini primerov ne zgodi. Šele ko bomo uspeli uspešno nasloviti vsa ta vprašanja, na katera najbolj opozarjajo tudi mladi sami, bomo lahko zares zadovoljni.

 

Ob koncu bi želel poudariti še, da je izjemno pomembno, da se mladi čim več vključujejo tudi v procese odločanja o vseh zadevah, ki se jih dotikajo ter da tako aktivno sodelujejo pri oblikovanju politik na vseh ravneh. Participacija mladih je eden izmed velikih izzivov današnjih demokratičnih družb ter tudi Evropske unije kot celote. Ta si ne sme dovoliti, da mlada generacija izgubi zaupanje v idejo Evropske unije, ki v teh časih bolj kot kdajkoli prej potrebuje nadgradnjo. To vsekakor predstavlja izziv tudi za nas, evropske poslance. Sam kot evropski poslanec vedno z veseljem prisluhnem mladim, saj imajo vedno sveže, izvirne in pogumne ideje, za katere si želim, da bi bile pogosteje slišane. Zato na tem mestu pozivam vse mlade, da so aktivni državljani ter da so glasni in odločni pri zavzemanju za svoje pravice in stališča, saj bodo le tako lahko dosegli tisto, kar si želijo. Ob tem pa bi želel dodati še naslednjo misel neznanega avtorja: “Pobude mladih so vredne toliko kot izkušnje starih.” Trdno verjamem, da ta misel še kako drži in želim si, da bi se tega bolj zavedali tudi mladi.

Celoten nagovor evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa si preberite tukaj:  www.europarl.si/sl/projekti/epzamlade.html

Če imaš vprašanje za dr. Igorja Šoltesa oziroma mu želiš karkoli sporočiti, mu piši na e-mail naslov: igor.soltes@europarl.europa.eu   

Spremljaš ga lahko tudi na spletni strani: www.igorsoltes.eu, Twitterju ali Facebooku.