Zanimivosti v februarju 2018

Te zanima, kako deluje večjezičnost v Evropskem parlamentu? Pridruži se največji prevajalski službi na svetu: s 24 uradnimi jeziki EU, 552 jezikovnimi kombinacijami in kar 1300 prevajalci. Evropski parlament zbira prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante (plačilo: pribl. 1252,62 EUR na mesec) in prijave na prakso za usposabljanje za tiste, ki še študirajo (mesečno nadomestilo: pribl. 307,20 EUR). Delo se od enega do nekaj mescev opravlja na sedežu Evropskega parlamenta v Luxembourgu. Rok za prijavo: 15.2.2018

 http://bit.ly/EP_traineeship

 

Želiš prispevati k boljšim življenjskim in delovnim pogojem v Evropi? Prijavi se na enega od pripravništev, ki jih za 2018 razpisuje Eurofound. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev je agencija, ki se ukvarja z razvojem in raziskavami politik na področju sociale in delovnih razmerij. V tem letu omogoča (1) pripravništva na področju raziskovanja v njenih strokovnih oddelkih à delovno življenje, zaposlovanje, socialne politike, prihodnost proizvodnega dela v Evropi; in(2) pripravništva v podpornih službah à človeški viri ter informiranje in komuniciranje. Trajanje: 6 mescev. Mesečno plačilo: 1410 EUR. Kraj: Dublin in BruseljRok za prijavo: odprt do konca 2018

 http://bit.ly/EUROFOUND_traineeships

 

Veš, katera agencija Evropske unije ima sedež v Ljubljani? Odgovor je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Če bi te utegnilo zanimati delovanje trgov  z elektriko in zemeljskim plinom, obišči njihovo spletno stran, kjer visi stalni razpis za šestmesečna pripravništva za univerzitetne diplomante. Vsako leto pripravniki z delom pričenjajo 1. marca ali 1. septembra. ACER išče pripravnike na področjih: mediji in komuniciranje, človeški viri, IT, oblikovanje politik (pravniki, ekonomisti …), analiza trgov (ekonomisti, statistiki ipd.) in analiza podatkov (inženirji, matematiki, statistiki). Temeljito znanje angleškega jezika je pogoj. Plačilo znaša 500 evrov mesečno, dobiš pa tudi ‘zastonj’ javni prevoz po Ljubljani. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/ACER_Traineeships