ZAPOSLITVE

Mednarodna organizacija za migracije (IOM), vodilna medvladna organizacija na področju migracij, ki tesno sodeluje z vladnimi, medvladnimi in nevladnimi partnerji, je zavezana k spodbujanju humanih in urejenih migracij. K temu prispeva z zagotavljanjem storitev in svetovanjem tako vladam kot migrantom. Za obdobje enega leta zaposli asistenta_ko projektov, z univerzitetno izobrazbo iz političnih ali družbenih ved, mednarodnih odnosov oz. sorodnega področja in enim letom ustreznih poklicnih izkušenj (šteje tudi srednješolska izobrazba + 3 leta izkušenj). Zahtevano je še odlično znanje angleškega in francoskega jezika, znanje arabščine pa bo naredilo tvoj življenjepis nadvse privlačen. K prijavi so vabljeni tako notranji kot zunanji kandidati. Kraj: BruseljRok za prijavo: 17.12.2017

► http://bit.ly/IOM_project-assistant

 

Eurofound je agencija Evropske unije s sedežem v Dublinu na Irskem, ki ključnim akterjem na področju socialne politike EU in državljanom Evrope zagotavlja znanje za pomoč pri razvoju socialnih in z delom povezanih politik. Eurofound organizira javni izbirni postopek za zaposlitev (min. 6 mesecev in max. 5 let) dobro usposobljenih kandidatov za delovno mesto: Pomočnik za upravno podporo. Kandidat je lahko izbran za katero koli od področij dela v Eurofoundu. Imeti mora vsaj višjo izobrazbo, potrjeno z diplomo(lahko ima tudi srednješolsko izobrazbo, vendar mora potemtakem imeti tudi triletne delovne izkušnje). Več o merilih izbora si preberi v razpisu!

► http://bit.ly/EUROFUND_pomocnik-za-upravno-podporo

 

Kampanije zagovorništva in zastopanja interesov? Pozicioniranje podjetij? Strateški nasveti? Te privlači edinstveni utrip Bruslja? So izzivi dinamičnega okolja, v katerem se kujejo svetovalne storitve za evropska vprašanja, prava stvar zate? Svetovalec Afore Consulting,specializiran za panogo finančnih storitev in ciljem širitve k finančnim tehnologijam ter digitalnemu skupnemu trgu, zaposli novesvetovalce za javne zadeve. Od kandidatov pričakujejo resnično navdušenje nad tovrstnim delom, poleg tega se morajo izkazati z izjemnimi dosežki na študijskem področju, da bi tako lahko obvladovali multidisciplinarno razsežnost svoje nove vloge. Ker delo poteka v angleščini, je zahtevana raven znanja maternega govorca. Dobrodošle so predhodne izkušnje v eni od institucij EU ali izkušnje z ″in-house″ ali zunanjim svetovanjem. Uspešni kandidati se bodo pohvalili še z odličnimi sposobnostmi upravljanja odnosov s strankami. Rok za prijavo: 18.12.2017

► http://bit.ly/Afore-Consulting_pa-consultants

                       

Uveljavljeni FleishmanHillard razpisuje delovno mesto z nazivom: Mlajši svetovalec na področju javnih zadev – finančno svetovanje, za zasedbo katerega se zahteva dobro poznavanje finančnih trgov in finančnih storitev. Bodoči svetovalec bo pomagal pri izvajanju programov za vodilne stranke na svetovnem trgu. Na podlagi vsakodnevnega spremljanja pomembnih informacijskih virov in poročanja o ključnih dogodkih bo sodeloval pri pripravi osnutkov poročil, predstavitvah in analizi za naročnike ključnih vprašanj. Nadalje se bo od njega pričakovalo, da bo okoli številnih dosjejev proaktivno gradil mrežo z zainteresiranimi stranmi v institucijah EU in organizacijah zasebnega sektorja. Merila: Uspešen kandidat bo imel nekaj predhodnih delovnih izkušenj ali opravljeno pripravništvo; Prednost ti bodo prinesle izkušnje v institucijah EU ali ministrstvu za finance, v regulatorjih, svetovalnih podjetjih ali izkušnje z notranjim ali zunanjim svetovanjem organizacijam, ki delujejo na področju finančnih storitev. Kraj: Bruselj. Rok za prijavoprijavi se čimprej!

► http://bit.ly/FleishmanHillard_pa-jr-consultant

 

Europe Direct, informacijska mreža Evropske komisije, državljanom nudi odgovore na kakršna koli vprašanja o EU v njihovem jeziku. Podjetje Communi-K, ki delovanju mreže zagotavlja podporo v 24 jezikih, zaposli nižje svetovalce za komuniciranje, ki bodo skrbeli za ažurno obravnavo poizvedb državljanov. Profil: magistrska izobrazba (5 let), zaželena izobrazba: evropske študije. Zahtevano je brezhibno znanje angleškega jezika + naslednje možne jezikovne kombinacije: (1) nemščina / (2) portugalščina / (3) nizozemščina & španščina / (4) češčina & nemščina / (5) poljščina & nemščina. Kraj: BruseljRok za prijavo: 8.12.2017

► http://bit.ly/Communi-K_jr-communication-officer

 

Še vedno se lahko prijaviš:

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo zaželene. Za to delovno mesto je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta

 

Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Rok za prijavo: stalni razpis

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2