ZAPOSLITVE v februarju 2018

Medijska hiša POLITICO v Bruslju razpisuje prosto mesto nižjega analitika, ki bo tesno sodeloval z uredništvom, skupaj s katerim bo ustvarjal dragocena in prepričljiva na podatkih utemeljena dejstva. Naloge: iskanje virov, analiziranje, interpretacija in vizualiziranje podatkov. Zahteve: prve delovne izkušnje na položaju analitika, izkušnje z uporabo programske opreme za analizo podatkovnih nizov (npr. Excel, SPSS, SAS, Tableau), močne analitične in organizacijske veščine, natančnost … Plus točke zate so: predhodne izkušnje z delom v uredniškem okolju in navdušenje nad (digitalnim) novinarstvom. Rok za prijavo: prijavi se čim prej!

 http://bit.ly/POLITICO_junior_analyst

 

Odlično poznaš evropske energetske in okoljske politike? Znaš angleško ali francosko? Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo ENVE pri Odboru regij zaposli upravnega_o uslužbenca_ko, ki bo skrbel_a za pripravo osnutkov mnenj in poročil ter analizo politik, ki spadajo v delokrog odbora in nudil_a strokovno podporo delu članov in poročevalcev komisije. Za zaposlitev tukaj potrebuješ: dobro poznavanje področij in politik, ki jih pokriva komisija. Prednost so poklicne izkušnje na teh področjih. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo23.2.2018 ob 12h

► http://bit.ly/COR_administrator

 

Si agronom_ka, agrarni_a ekonomist_ka, ekonomist_ka? Te zelo zanima skupna kmetijska politika (SKP, ang. CAP)? Govoriš angleško in francosko? Copa-Cogeca je organizacija, ki združuje evropske kmete in evropske kmetijske zadruge. Njihova članica je na primer tudi slovenska Kmetijsko-gospodarska zbornica.Poslanstvo: zagovarjanje kmetijskih interesov, povezovanje z evropskimi institucijami in drugimi organizacijami ter iskanje skupnih rešitev. Zate imajo delo svetovalca_ke za politike, pri katerem boš spremljal_a pobude in nastajajoče trende na področjih SKP, proračun EU in ekonomske analize. Za delovno mesto so predvidene izkušnje: od 1 do 3 let. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 14.2.2018

 http://bit.ly/Copa-Cogeca_policy_advisor

 

Evropski mladinski forum (EYF) je glas mladih v Evropi. Spodbuja jih k čim večjemu udejstvovanju v družbenem življenju. Je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij iz vse Evrope. Njihova pisarna vBruslju trenutno išče svetovalca za politike, ki bo krepil mrežo in sodelovanje na ključnih področjih: trajnostni razvoj, mir in varnost, mladinske pravice in sodelovanje mladih. Za prijavo potrebuješ 2 leti (!) izkušenj z oblikovanjem politik ali interesnim zastopanjem. Dobro moraš namreć razumeti, kako se politike oblikujejo na svetovni, evropski in nacionalnih ravneh. Zaposlitev za 5 let (35 ur na teden). Rok za prijavo: 18.2.2018

 http://bit.ly/EYF_policy_officer