Zaposlitve – priložnosti v oktobru 2017

Veleposlaništvo RS v Bruslju razpisuje prosto administrativno delovno mesto za polovični delovni čas in za obdobje enega leta. Prijaviš se lahko, če izpolnjuješ naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba; znanje slovenskega in angleškega jezika na višji ravni in odlično poznavanje Belgije. Tvoje zadolžitve bodo: administrativne naloge in sestanki, priprava poročil, pomoč pri pripravi in izvedbi kulturnih dogodkov in sodelovanje pri projektih s področja javne in gospodarske diplomacije. Rok za prijavo: 23.10.2017

► http://bit.ly/Veleposlaništvo_administrativno_delovno_mesto

 

Te bogatijo lastnosti, ko so natančnost, fleksibilnost, samoiniciativnost, večopravilnost in druge? Evropska federacija transportnih delavcev (ETF) razpisuje delovno mesto z nazivom ‘politični asistent Generalnega sekretarja’, ki bo slednjemu pomagal ali ga nadomeščal pri delu. Med drugim bo koordiniral in opravljal aktivnosti splošnega oddelka za politike, kot so komuniciranje, usposabljanja, dogodki, kampanije in raziskovalne dejavnosti. Sem spada še priprava razpisov za pridobivanje evropskih sredstev ter še mnogo drugih vsestranskih zadolžitev (npr. občasna potovanja). Izobrazba: univerzitetna (npr. politologija, evropske študije), s temeljitim poznavanjem delovanja evropskih institucij. Gre za začetniško delovno mesto, a je kljub temu potrebnih nekaj predhodnih delovnih izkušenj na evropskiali mednarodni ravni, vendar manj kot eno leto. Zahtevano znanje angleškega jezika: raven naravnega govorca. Možna je zaposlitev za nedoločen čas. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 27.10.2017.

► http://bit.ly/ETF_political_assistant2GS

 

Erasmus Student Network (ESN) v svoje vrste vabi ’backend Drupal razvijalca’, ki bo skrbel za nadaljnji razvoj platforme za ponudno in povpraševanje po pripravništvih v tujini ErasmusIntern.org .Pogoji: izobrazbeno ozadje na področju računalniške znanosti, inženiringa ipd; delovne izkušnje s platformo Drupal in razvijanjem modulov (manj kot eno leto); poznavanje programov za spletno programiranje ter zanesljivost in zmožnost strukturiranega dela. Poznavanje projektov ESN in izobraževalnih politik (Erasmus+) na evropski ravni prinaša dodatne točke v izbirnem postopku. Zaposlitev za obdobje enega leta. Plačilo: 2500 evrov mesečno. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 20.10.2017

► http://bit.ly/ESN_backend_Drupal_developer

 

OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – je svetovni gospodarski forum, ki sodeluje s 35 državami članicami in več kot sto gospodarstvi, ki so v vzponu in v razvoju, z namenom, da bi spodbujali politike, ki bodo izboljšale gospodarsko in družbeno blaginjo ljudi po vsem svetu. Trenutno razpisuje delovno  mesto mlajšega ekonomista/ke. V njihovem centru za razvoj (DEV) se bo ukvarjal/a s strukturno politiko in inovacijami v državah, kot so Afrika, Azija in Latinska Amerika. Za to delovno mesto je zahtevana podiplomska izobrazba in izkušnje (min. 2 leti) na področjih raziskovanja industrijskega razvoja in inovacij. Potrebno je poznavanje statističnih programov, kot je STATA, ter sledenje svetovni razpravi o reševanju težav na zadevnih področjih. Plačilo: 4500 evrov mesečno. Kraj: ParizRok za prijavo: 29.10.2017

► http://bit.ly/OECD_jr_economist

 

[Za zelo izkušene] Evropska služba za izbor kadrov (EPSO) sprejema prijave na natečaj za korektorje (jezikovne urednike) za slovenski jezik v Evropskem parlamentu. Od kandidatov se zahteva zanje slovenščine na stopnji C2 (odlično znanje) ter znanje angleškega ali francoskega na stopnji B2 (zadovoljivo znanje). Kvalifikacije: raven z diplomo potrjene posrednješolske izobrazbe (v jeziku natečaja), ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju, neposredno povezanem s predvidenimi nalogami. Kraj: Luxembourg (Luksemburg). Ro za prijavo: 7.11.2017 ob 12. uri

► http://bit.ly/EP_korektorji_SL

 

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo zaželene. Za to delovno mesto je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Roka za prijavo ni, saj gre za stani razpis.

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta

 

Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Roka za prijavo ni, saj gre za stani razpis.

► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2